Тематическое планирование уроков татарского языка.(русскоязычные дети)


Календарно-тематическое планирование уроков татарского языка(6 класс-русскоязычные дети) по экспериментальной программе,составленное учителем татарского языка и литературы Ибрагимовой Альмирой Хамзаевной

6 нчы сыйныфка татар теленнән (рус төркеме) календарь- тематик план


Сәг. саны

Дәрес темасы

1 ЧИРЕК.БЕЛЕМ

Дәрес тибы
ҺӘМ

Укучыларның эшчәнлек төрләре


ХЕЗМӘТ.

контроль

Көтелгән нәтиҗәләр

Өй эше

Үткәрү вакыты

план

факт

1

1

БСҮ:” Беренче сентябрь”

Кереш дәрес

4(1,2,3,5)

Лексиканы баету

Җөмлә төзергә өйрәтү

5(7)2

1

,,Белем һәм хезмәт” темасына җөмләләр төзү.

Кабатлау, ныгыту

7(1,2,3,6,8)

8(6,7)

Сузыкларны дөрес куллану

Нечкә сузыкларны кулланырга өйрәтү

8(8)3

1

Кая? Кайда? Кайдан? сораулары

Белем күнемәләрен камилләштерү

10(7), 11(3), 19(5)

Сорауларны дөрес кую

Кушымчаларны дөрес куллана белү

19(6)4

1

Тартым кушымчалары( 3 зат)(бәйләгеч кушымчалары)

Белем күнемәләрен камилләштерү

12(7,8), 15(4,6),24(7)

Тартым кушымчаларын дөрес куллану

Тартым кушымчаларын сөйләмдә кулланырга өйрәтү

17(2)5

1

Боерык фигыль

Кабатлау, ныгыту

Сүзлек, 14(7)

Фигыльләр-нең нигезен табу

Боерык фигыльләрне сөйләмдә кулланырга өйрәтү

Бирел-гән фигыльләрне ятларга
6

1

Алмашлык

Кабатлау, ныгыту

12(1), 13(2,3), 14(8,9), 21(6)

Алмашлык-ларны дөрес куллану

Алмашлыклар-ны дөрес кулланып, җөмлә төзи белү


15(3)


7

1

Тезмә , парлы, кушма исемнәр

Белем күнемәләрен камилләштерү

17(3,2,4,5)

Лексиканы баету

Исемнәрне тәрҗемә итә белү

17(3) кагый-дә
8

1

Кереш сүзләр

Белем күнемәләрен камилләштерү

20(1,2,3)

Кереш сүзләрнне җөмләдә куллану

Сөйләмдә кереш сүзләрне дөрес куллана белү

25(6)9

1

Фигыль

Кабатлау, ныгыту

22(9), 23(6), 2

Фигыльләр-не дөрес куллану

Фигыльләрне дөрес кулланып, җөмлә төзи белү

24(8)10

1

Белем һәм хезмәт” темасын йомгаклау.

Кабатлау, ныгыту

24(1,9), 25(3,4,6,7,8)

Өйрәнелгән материалны гомумиләш.

Белем күнекмәләрен арттыру

25(5)11

1

Диктант

Контроль дәрес

Диктантлар җыентыгы.

Укучылар-ның белемнәрен тикшерү.

Өйрәнелгән материалны куллана белү.


Кабат-ларга.


12

1

Хаталар өстендә эш.

СӘЛАМӘТЛЕК —

Кабатлау.

ЗУР

Элекке дәрестә язылган эшләр.


БАЙЛЫК.

Кагыйдәләрне белү.

Өйрәнелгән материалны куллана белү.

Кагый-дәләрне кабат-ларга.13

1

,,Сәламәтлек – зур байлык” темасы буенча бәйлек кертеп җөмләләр төзү.

Белем күнемәләрен камилләштерү

27(6), 29(5,6) 31(4)

Җөмләдә бәйлекләрне дөрес куллану

Белем күнекмәләрен арттыру

35(3)14

1

Бәйлек сүзләр

Кабатлау, ныгыту

29(5), 31(5,6), 32(8)

Җөмләдә бәйлек сүзләрне дөрес кул.

Белем күнекмәләрен арттыру

32(7)

15

1

Антонимнар

Белем күнемәләрен камилләштерү

25(8),29(7)

Антоним-нарны истә калдыру

Белем күнекмәләрен арттыру

Анто-нимнар кулла-нып җөмлә-ләртөзү16

1

Килешләр

Кабатлау, ныгыту

26(3), 32(9), 23(6)

Килешләр. төрләнешен ныгыту

Белем күнекмәләрен арттыру

Авыл, шәһәр, урман, үлән-төрлән-дерү17

1

Сыйфатның чагыштыру дәрәҗәсе(модальлек кушымчасы)

Кабатлау, ныгыту

Ниг.табл.күн. 33(4), 34(5,8)

Чагыштыру дәрәҗәсен ясый белү

Белем күнекмәләрен арттыру

34(6)18

1

Шарт фигыль(бәйләгеч кушымчасы)

Белем күнемәләрен камилләштерү

38(4,5,6,7,9), 40(7,8)

Шарт фигыльне сөйләмдә дөрес куллану

Белем күнекмәләрен арттыру

38(8)19

1

Сорау җөмләләр

Белем күнемәләрен камилләштерү

31(4), 36(6), 39 (2), 40(6)

Сорау кую, сорауларга җавап бирү

Сөйләм телен баету

43(4)

20

1

Кайчан? Соравы

Кабатлау, ныгыту

41(2,6)

Кайчан? Соравын куллана белү

Белем күнекмәләрен арттыру

43(7)
23

1

Кемне? Нәрсәне? Сораулары.

Кабатлау, ныгыту

43(6)

Кемне? Нәрсәне? Сорауларын куллана белү

Белем күнекмәләрен арттыру

Апаны, этне, китап-ны, әнине-җөмлә төзү

21

1

Диктант

Контроль дәрес

Диктантлар җыентыгы.
Укучылар-ның белемнәрен тикшерү.

Өйрәнелгән материалны куллана белү.

Кагый-дәләрне кабат-ларга.

22

1

Хаталар өстендә эш

Кабатлау

Укучыларның эшләре.
Хаталарны аңлата белү.

Өйрәнелгән материалны куллана белү.

Кагый-дәләрне кабат-ларга.24

1

Шарт фигыльнең юклык формасы(бәйләгеч кушымчасы)

Белем күнемәләрен камилләштерү

38(9), 40(1,7,8), 41(8)

Шарт фигыльнең юклык формасын ясый белү


Шарт ф-нең юклык формасын куллана белү2 ЧИРЕК.
25

1

Исемнәрнең тартым белән төрләнеше.

(бәйләгеч кушымчасы)

Белем күнемәләрен камилләштерү

42(1,2,3), 43(4)

Исемнәрнең тартым б-н төрләнешен белү

Исемнәрне тартым белән төрләндерү

43(5)26

1

Тартымлы исемнәрнең

килеш белән төрләнеше.

(бәйләгеч кушымчасы)

Белемне ныгыту дәресе.

43-46б.б.

Исемнең килеш б-н төрләнешен белү.

Бәйләгеч кушымчаларын искә төшерү.

Сүз төркемнәрен искә төше-рергә.
27

1

Фигыль . ,,Сәламәтлек- зур байлык” темасын йомгаклау.

Т У Г А Н Л Ы К

Белемне үстерү дәресе.46 -48
МӨНӘСӘБӘТ
Сүз төркем-нәрен аера белү.


ЛӘРЕ.Фигыль сүз төркеменең төрләрен искә төшерү.

48б. 8күнегүя 48б. 9күнегү
28

1

,,Туганлык мөнәсәбәтле” темасы буенча җөмләләр төзү.

Кабатлау дәресе.

49-51

Җөмләнең баш кисәкләрен таба белү.

Җөмләнең баш кисәкләрен график рәвешендә күрсәтә белү.

50 б. 8 күнегү.29

1

Җөмләнең иярчен

кисәкләре.

Кабатлау дәресе.

51-53б.б.

Җөмләнең иярчен кисәкләрен таба белү.

Җәмләне график рәвешендә анализлау.

Җөмләнең иярчен кисәкләре турын-да кабат-ларга.30

1

Теләк фигыль.

Яңа теманы аңлату.

52-55б.б.

Теләк фигыльнең формасын таба белү.

Теләк ф-не күрә белү.

52б.ка-гыйдә, 52б.6 күнегү.31

1

Җөмләләр төзү.

Белемне ныгыту дәресе.

55-57б.б.


Җөмлә-ләрнең төрләрен аера белү.

Җөмләләрнең төрләре.

53б. 6күнегү.32

1

Боерык фигыль.

Белемне ныгыту дәресе.

58- 61б.б.

Боерык фигыльне күрә белү.

Сүз төркемнәрен аеру.

60б.ка-гыйдә.33

1

Микъдар саны. Тәртип саны.

Яңа теманы аңлату дәресе.

61-64б.б.

Саннар белән танышу.

Саннарны таба белү.

64б.ка-гыйдә,

65б.10 күнегү, я

64б.6күнегү.34

1

Бүлем саны .

Яңа теманы аңлату дәресе.

65- 68 б.б.

Саннар белән танышу.

Саннарны аера белү.

68б.ка-гыйдә,

68б.4күнегү.35

1

Чама саны.

Яңа теманы аңлату дәресе.

69-71 б.б.

Саннар белән танышу.

Саннарны аера белү.

70б.ка-гыйдә.

36

1

Кабатлау дәресе.

Белемне ныгыту дәресе.

71- 72 б.б.

Сүз төркем-нәрен аера белү.

Белемне үстерү.

72б.2күнегү.37

1

Контроль кисем.

Контроль

дәресе.

Диктантлар җыентыгы.

Укучылар-ның белемнәрен тикшерү.

Өйрәнелгән белемне куллана белү.

Кабат-ларга.38

1

Хаталар өстендә эш.

,,Туганлык мөнәсә-бәтләре” темасын йомгаклау.
КЕШЕНЕҢ

Кабатлау дәресе.


РУХИ

Укучыларның эшләре.


ДӨНЬЯСЫ.

Укучылар-ның белемнәрен тикшерү.

Өйрәнелгән материалны куллана белү.

Кагый-дәләрне кабат-ларга.


39

1

Баш һәм иялек килешләрен таләп итүче бәйлекләр(белән,
өчен,кебек,аша,турында)

Белемнәрне камилләштерү дәресләре.

73-75 б.б.

Бәйләгеч кушымчаларын таба белү.

Б.к һәм И.к.

таләп итүче бәйлекләр б-н танышу.

74б.кү-негү, белән, өчен, кебек, аша, турын-да бәй-лекләре

белән җөм-ләләр язу.40

1

Юнәлеш килешен таләп итүче бәйлекләр.

Белемнәрне камилләштерү дәресләре.

75-77 б.б.

Бәйләгеч кушымчаларын таба белү.

Кадәр, хәтле, чаклы, каршы, таба-бәйлекләре б-н танышу.

76б.ка-гыйдә,77б.9кү-негү.41

1

Чыгыш килешен таләп итүче бәйлекләр.

Белемнәрне камилләштерү дәресе.

77-79б.б.

Бәйләгеч кушымчаларын күрә белү.

Башка,бүтән, тыш,соң,бирле-бәйлекләре б-н танышу.

77б

Кагый-дә.42

1

Юклык алмашлыклары.

Яңа тема белән танышу дәресе.

79- 81 б.б.

Сүз төркем-нәрен аера белү.

Беркем,һичкем,бернәрсә, һичнәрсә һ.б.-бәйлекләре б-н танышу.

79б.ка-гыйдә,

80б.4күнегү.43

1

Диктант.

Контроль дәрес.

Диктантлар

җыентыгы.

Укучылар-ның белемнәрен тикшерү.

Белемне куллана белү.

Кагый-дәләрне кабатларга.44

1

Хаталар өстендә эш.

Белемне ныгыту дәресе.

83 — 84 б.б.

Кагыйдәләрне белү.

Хаталарның төрләренә игъ-тибар итү.

Сүз төркемнәрен кабат-ларга.

21.12


45

1

Билгесезлек алмашлыклары.

Яңа тема белән танышу дәресе.

81 -83 б.б.

Сүз төркем-нәрен аера белү.

Кемдер, әллә кем һ.б. бәйлекләре б-н танышу.

81б.ка-гыйдә, 82б.8күнегү.46

1

Сүз төркемнәрен кабатлау.

Кабатлау дәресе.

84-86 б.б.

Сүз төркем-нәрен аера белү.

Белемне үстерү һәм ныгыту.

Яңа ел турын-да җ-р язып килергә.47

1

Үткәнне кабатлау.

3 Ч И Р Е К.
Кабатлау дәресе.

86 -88 б.б.

Белемне тикшерү.

Белемне үстерү һәм ныгыту.
48

1

Фигыльнең юклык формасы.(модальлек кушымчасы)

Белемне ныгыту дәресе.

88- 90 б.б.

Сүз төркемнәре турында белү.

Фигыльнең юклык формасын кабатлау.

90б.9күнегү.49

1

Туры сөйләм.

Яңа теманы аңлату дәресе.

91 – 94 б.б.

Җөмләләр-нең төрләрен белә.

Язу кагыйдәләрен кабатлау.

94б.9күнегү.50

1

Туры сөйләм.Т А Б И Г А Т Ь

Белемне ныгыту дәресе.

94 – 95 б.б.БЕЗНЕҢ

Җөмләләр-нең төрләрен белү.Й О Р

Язу кагыйдәләрен кабатлау.

Т Ы Б Ы З.

Кагый-дәләрне кабат-ларга.

51

1

Җөмләләрнең төрләре.

Кабатлау дәресе.

96 – 99 б.б.

Җөмләләр-нең төрләрен белү.

Җөмләләрнең язылышы турында кагыйдәләрне кабатлау.

99б.3күнегү.52

1

Җөмләләрнең төрләрен кабатлау.

Кабатлау дәресе.

100 – 102 б.б.

Тыныш билгеләрен дөрес итеп куя белү.

Җөмләләрнең төрләрен кабатлау.

102б. 10күне-гү.53

1

Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре.

Белемне ныгыту дәресе.

102 – 105 б.б.

Дөрес итеп сорау куя белү.

Җөмләләрнең баш һәм ияр-чен кисәкләрен күрсәтә белү.

102 биттә кагый-дәне кабат-ларга.54

1

Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре.

Белемне ныгыту дәресе.

106 – 108 б.б.

Дөрес сорау куя белү.

Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен таба белү.

107б . 9 күнегү55

1

Билгеләү алмашлыклары.

Яңа теманы аңлату дәресе.

108 – 111 б.б.

Сүз төркем-нәрен белү.

Сүз төрк. турында өстәмә белем алу.

108б.кагыйдә, 109б. 7күнегү.56

1

Фигыль хәбәрләр.

Яңа теманы аңлату дәресе.

112 – 114б.б.

Сүзләргә сорау белә бирү.

Баш җөмләләре турында белемне үстерү.

113б. кагый-дә.57

1

Исем хәбәрләр.

Яңа теманы аңлату дәресе.

115 – 116 б.б.

Баш җөмләләр турында белем.

Баш җөмләләр турында белемнәрен үстерү.

115б.кагыйдә, 116б. 11күне-гү.58

1

Диктант.

Контроль дәрес.

Диктантлар җыентыгы.

Укучылар-ның белемнәрен тикшерү.

Белемне практикада куллана белү.

Кагый-дәләрне кабат-ларга.59

1

Хаталар өстендә эш.

Белемне ныгыту дәресе.

Язылган эшләр.

116-119б.б.

Укучылар-ның белемнәрен тикшерү.

Белемне куллана белү.

Кагый-дәләрне кабат-ларга.60

1

Ия белән хәбәр арасына сызык кую.
К Ы Р ЭШЛӘРЕ.

Яңа теманы аңлату дәресе.

116– 119б.б.

Җөмләнең баш кисәкләрен белү.

Тыныш билгеләрен куллана белү.

116б.кагыйдә, 117б. 5 күнегү

61

1

Хәбәрләрнең төрләре.

Белемне ныгыту дәресе.

120 – 122 б.б.

Баш кисәкләрен белү.

Баш кисәкләре турында белемне искә төшерү.

122б. 10күне-гү.62

1

Сүзлек диктанты.

Контроль дәрес.

122 – 125 б.б.

Сүзләрнең

язылышын белү.

Үкучының үз хаталарына игътибар итү.

127б. кагый-дә.63

1

Кушма фигыль хәбәрләр.

Яңа теманы аңлату дәресе.

126 – 128 б.б.

Җ-нең баш кисәкләрен белү.

Мөмкинлекне белдерүче кушма ф-ль хәбәрләр белән танышу.

127б.күнегү,128б.9кү-негү64

1

Кушма фигыль хәбәрләр.

Яңа теманы аңлату дәресе.

128 – 130 б.б.

Җ-нең баш кисәкләрен белү.

Эшнең башлануын белдерүче кушма ф-ль хәбәрләр б-н танышу.

129б. кагый-дә, 130б. 9күнегү.65

1

Кушма фигыль хәбәр.

Яңа теманы аңлату дәресе.

131 – 132 б.б.

Җ-нең баш кисәкләрен белү.

Эшнең дәвам итүен белде-рүче кушма ф-ль хәбәрләр б-н танышу.

131б. кагый-дә.66

1

Кушма фигыль хәбәрләр.

Яңа теманы аңлату дәресе.

133 – 134 б.б.

Җ-нең баш кисәкләрен белү.

Эшнең тәмамлануын белдерүче кушма ф-ль белән танышу.

133б. кагый-дә, 134б.5 күнегү67

1

Кая? Кайдан? сораулары.

Белемне үстерү һәм ныгыту дәресе.

135 – 137 б.б.

Сүзләрнең бәйләгеч кушымчаларын күрсәтә белү.

Сүз төркемнәрен искә төшерү.

5җөмлә төзеп килергә.68

1

Кушма фигыль темасын кабатлау.

Белемне үстерү һәм ныгыту дәресе.

137 – 139б.б.

Кушма ф-нең төрләре турында белемнәрен тикшерү.

Җ-нең баш кисәкләре турында белемнәрен үстерү.

Кабат-ларга.69

1

Диктант.

Белемне тикшерү дәресе.

Диктантлар җыентыгы.

Укучылар-ның белемнәрен тикшерү.

Белемнәрне куллана белү.

Кагый-дәләрне кабат-ларга.70

1

Хаталар өстендә эш.

Белемне ныгыту дәресе.

Элекке дәрестә язылган эш.

Кагыйдәләрне белү.

Белемнәрне куллана белү.

Кагый-дәләрне кабат-ларга.71

1

Атау, бер составлы;

Тулы һәм ким җөмләләр.

Яңа тема белән танышу дәресе.

140 – 142 б.б.

Җөмлә төрләрен аера белү.

Белемне үстерү һәм ныгыту.

141б. кагый-дә,

142б.6 күнегү72

1

,,Кыр эшләре”темасын йомгаклау дәресе.


Т А Т А Р С Т А Н


Белемне үстерү һәм ныгыту дәресе.

142 – 145 б.бР Е С

Тема буенча кагыйдә-ләрне үзләштерү.
П У Б Л И

,,Кыр эшләре” темасын кабатлау.

К А С Ы.


143б. 4 күнегү73

1

,,Татарстан Республикасы” тема буенча җөмләләр төзү.

Белемне үстерү һәм ныгыту дәресе.

145 – 146 б.б.

Җөмлә төрләрен белү.

Җөмләдәге сүз тәртибенә игътибар итү.
Кабат-ларга.74

1

Сорау җөмләләр.

Ныгыту дәресе.

147 – 148 б.б.

Сорау җ-не күрә белү.

Җөмләләрне төзи белү.

5 сорау җөмлә язып килергә.


75

1

Өндәү җөмләләр.

Ныгыту дәресе.

148 – 150 б.б.

Җ-нең төрләрен белү.
Җөмләне төзи белү.

150б . 9 күнегү76

1

Хикәя җөмләләр.
4 Ч И Р Е К.

Белемне ныгыту дәресе.

151 – 152 б.б.

Җ-нең төрләрен белү.

Җөмләдә сүз тәртибен белү.

Җөмләнең төрлә-рен кабат-ларга.77

1

Тартым кушымчалары.(бәйләгеч кушымчалары).

Кабатлау дәресе.

153 – 154 б.б.

Тартым кушымчаларын белү.

Килеш һәм тартым кушымчаларын белү.

154б 6күнегү78

1

Сүзтезмәләр,тартымлы исемнәр.

Белемне үстерү һәм ныгыту дәресе.

154 – 156 б.б.

Бәйләгеч кушымчаларын белү.

Сүзтезмәләрне төзи белү.

156б. 5күнегү79

1

Сыйфатның дәрәҗәләре.

(чагыштыру дәрәҗәсе- модальлек кушымчасы)

Яңа теманы аңлату дәресе.

156 – 159 б.б.

Сүз төркем-нәрен белү.

Сыйфатның модальлек кушымчасы белән танышу.

Кабат-ларга.80

1

Сыйфатның дәрәҗәләре.

Белемне ныгыту дәресе.

158 – 160 б.б.

Сыйфатның төрле формала-рын белү.

Сүз төркемнәре

турында белемне үстерү.

159б. 2күнегү81

1

Саннар.

Яңа теманы аңлату дәресе.

160-162 б.б.

Сүз төркем-нәрен белү.

Сүз төркемнәре турында белемне үстерү.

Саннар кертеп 5 җөмлә язып килергә.82

1

Контроль күчереп язу.

Контроль дәрес.

Карточкалар.

Текстны хатасыз күчереп яза белү.

Игътибарлыкка ирештерү.

Кабат-ларга.83

1

Тамырдаш сүзләр.

Кабатлау дәресе.

162 – 164 б.б.

Сүз төркем-нәрен белү.

Лексиканы баету.

163б. 6күнегү84

1

,,Татарстан Республикасы” темасын йомгаклау.

Т А ТА Р Х А Л

Яңа теманы аңлату дәресе.


К Ы Н Ы Ң

164 – 166 б.б.КҮРЕНЕ

Сүз ясагыч кушымчаларын күрә белү.
КЛЕ

Сүз төркемнәрен белү.

КЕШЕЛӘРЕ.

166б. 6күнегү85

1

,,Татар халкының күренекле кешеләре”

темасы буенча җөмләләр төзү.

Белемне ныгыту дәресе.

167 – 170 б.б.

Сүз ясагыч кушымчаларын күрә белү.

Сүз төркемнәрен аера белү.

Сүз төркемнәрен кабат-ларга.86

1

Сүзтезмәләр.

Белемне үстерү һәм ныгыту дәресе.

170 – 172 б.б.

Сүзтезмә-ләрен төзи белү.

Сәйләм теле үстерү.

171б. 6күнегү87

1

Тестлар буенча эш.

Контроль дәрес.

Тестлар.

Сүзлек белән эшли белү.

Лексиканы баету.

Кагый-дәләрне кабат-ларга.88

1

Хаталар өстендә эш.

Белемне үстерү һәм ныгыту дәресе.

Алдагы дәрестә язылган эшләр.

Кагыйдәләрне белү.

Белемне үстерү һәм ныгыту.

Кабат-ларга.89

1

Фигыльләр.

Белемне үстерү һәм ныгыту дәресе.

174– 176 б.б.

Фигыль-ләрнең бәйләгеч кушымчаларын белү.

Сүз байлыгын үстерү.

176б 8күнегү90

1

Фигыльләр.

Белемне системага салу дәресе.

176 – 178 б.б.

Фигыль-ләрнең модальлек кушымчаларын белү.

Җөмләдә сүз тәртибенә игътибар итү.

Кагы-йдәне кабат-ларга.91

1

Затланышсыз фигыльләр(инфинитив).

Яңа теманы аңлату дәресе.

178 – 180 б.б.

Сүз төркем-нәрен белү.

Ф-нең төрләре турында белемне системаллаштыру.

181б. 8күнегү92

1

Затланышсыз фигыльләр(исем фигыль).

Яңа теманы аңлату дәресе.

179 – 180 б.б.

Сүз төркем-нәрен белү.

Бәйләгеч кушымчалары белән танышу.

182б. 9күнегү93

1

Затланышсыз фигыль.

Белемне үстерү һәм ныгыту дәресе.

181 – 182 б.б.

Фигыль-ләрне текстта күрә белү.

Белемне системаллаштыру.

Кагый-дәләрне кабат-ларга94

1

Үз, һәр -алмашлыклары.

Яңа теманы аңлату дәресе.

183 – 184 б.б.

Сүз төркем-нәрен белү.

Белемне үстерү һәм ныгыту.

Үз,һәр алмаш-лыкла-ры белән 6 җөмлә.95

1

Алмашлыклар.

Яңа теманы аңлату дәресе.

184 – 185 б.б.

Алмашлык-ларның төрләрен белү.

Сүз байлыгын арттыру.

Алмашлыклар белән 5җөмлә96

1

Алмашлыклар.

Яңа теманы аңлату дәресе.

186 – 189 б.б.

Алмашлык-ларның төрләрен белү.

Сүз төркемнәре турында белемне үстерү.

Кабат-ларга.97

1

Үткәнне кабатлау.

Кабатлау дәресе.

187 – 189 б.б.

Җөмләләр төзи белү.

Белемне үстерү һәм ныгыту.

Мөст. эшкә әзерлә-нергә.98

1

Контроль диктант.

Белемне тикшерү дәресе.

Контроль эшләр җыентыгы.

Мөст. рәвештә эшли белү.

Укучыларның белемнәрен тикшерергә.

Кабат-ларга.99

1

Хаталар өстендә эш.

Кабатлау дәресе.

Алдагы дәрестә язылган эшләр.

Кагыйдә-ләрне белү.

Белемне үстерү һәм ныгыту.

Кабат-ларга.1 0 0

1

,,Татар халкының күренекле кешеләре” темасын йомгаклау.

Кабатлау дәресе.

190 б.

Кагыйдә-ләрне белү.

Белемне системалаш тыру.

Кабат-ларга.1 0 1

1

Үткәнне кабатлау.

Белемне үстерү һәм ныгыту дәресе.

Карточкалар.

Кагыйдә-ләрне белү.

Лексиканы баету.

Кабат-ларга.1 0 2

1

Үткәнне кабатлау.

Кабатлау дәресе.

Карточкалар.

Кагыйдә-ләрне белү.

Лексиканы баету.
Свежие документы:  Рабочая программа по литературе для 8 класса

скачать материал

Хочешь больше полезных материалов? Поделись ссылкой, помоги проекту расти!


Ещё документы из категории Разное: