Тематическое планирование- уроков татарского языка в 8 классе.(русскоязычные учащиеся).8 нче сыйныфка татар теленнән (рус төркеме) календарь- тематик план

I чирек


Дәрес темасы.

Сәг.

саны

Дәрес тибы.

Укучыларның эшчәнлек төрләре

Контроль

Көтелгән нәтиҗәләр

Өй

эше.

Үткәрү вакыты

План. Факт.Өй эше

1

Исем темасын кабатлау

1

Белем-нәрне гомуми-ләштерү

4(2,3,4),14(1)

Исемнәрне дөрес формага куя белү.

Исемнең төрләнешен искә төшерү .

Үткәнне кабатларга.

3.09
2

Фигыль темасын кабатлау.

1

Кабатлау

дәресе.

5(2),7(1),8(4), 15(2)

Сүз төркемнәрен аера белү.

Фигыльләрне дөрес формага куя белү.

6 биттә 5күнегү.

5.09
3

Шарт фигыль(бәйләгеч кушымчалары).

1

Белемне үстерү һәм ныгыту дәресе.

16б.-кагыйдә, 20б.6күнегү, 43б., 10б.

Җөмлә төзи белү.

Фигыль формаларын

искә төшерү.

Кагыйдәне кабатларга.

8.09
4

Җыючы теркәгечләр

1

Белемне ныгыту дәресе.

19(2),18(4), 23(8)

Теркәгечләр турында белем.

Сүз төркемнәрен белү.

Үткәнне кабатларга.

10.09
5

Каршы куючы теркәгечләр

1

Белемне ныгыту дәресе.

21(2,1),25(10)

Теркәгеч турында белем.

Җыючы һәм каршы куючы теркәгечләрне аера белү.

Теркәгечләр кергән 6 җөмлә.

12.09
6

Сүз төркемнәрен кабатлау. Мөстәкыйль сүз төркеме-исем.

1

Кабатлау
дәресе.

29(3)

Мөст. сүз төркеме -исем формалары турында белем.

Исемнең формаларын дөрес куллана белү.

Мөст.сүз төркемнәрен искә төшерергә.

15.09
7

Фигыльләрнең юклык һәм барлык формалары (модальлек кушымчалары).

1

Кабатлау-ныгыту дәресе.

29(3),30(3), 25(9)

Фигыль формаларын дөрес куллана белү.

Фигыльне дөрес формага куя белү.

Барлык һәм юклык формасындагы ф-ләр белән 6 җөмлә.

17.09
8

Саннар. Күнегүләр өстендә эш

1

Кабатлау-ныгыту дәресе.

18(10), 24(8),31(7), 43(12)

Дөрес уку һәм язу.

Мөст. сүз төркемнәре турында белемне үстерү.

Сан кертеп 5 җөмлә язып килергә, я 64(4)

19.09
9

Затланышсыз фигыль формалары. Инфинитив (бәйләгеч кушымчалары).

1

Яңа теманы аңлату дәресе.

47б., 27(7),62(12),

74(13).

Затланышсыз фигыль формаларын куллана белү.

Бәйләгеч кушымчалары турында белемне үстерү.

Ф-нең затланыш-сыз формаларын искә төшерергә.

22.09
10

Затланышсыз фигыль формасы-хәл фигыль(бәйләгеч кушымчалары).


1

Яңа теманы аңлату дәресе.

58(5,6), 65(5)-хәл фигыль форм. язу.

Затланышсыз фигыль формаларын куллана белү.

Бәйләгеч кушымчалары турында белемне үстерү,

Хәл фигыле кертеп 5 җөмлә язып килергә.

24.09
11

Заталанышсыз фигыль формасы-сыйфат фигыль.

1

Яңа теманы аңлату дәресе.

47б.,54(5), 75(14),74(4)

Затланышсыз фигыль турында белемне үстерү.

Затланышсыз фигыль формасын турында белемне үстерү.

74(12)

26.09
12

Затланышсыз фигыль формасы-исем фигыль(бәйләгеч кушымчалары).

1

Яңа теманы аңлату дәресе.

47б,,62(12), 68(8)

Затланышсыз фигыль формалары турында белемне үстерү.

Тәрҗемә итү

Заталаныш-сыз фигыль төрләре турында кагыйдәне кабатларга.

29.09
13

Яңа сүз ясагыч кушымчалары.

1

Яңа теманы аңлату дәресе.

49(4),53(8), 52(7),74(6,7)

Белем күнекмә-ләрен камилләш-терү.

Кушым. истә калдыру

Яңа сүз ясагыч булган 10 сүз язып килергә.

1.10
14

Фразеологик әйтелмәләр

1

Яңа теманы аңлату дәресе.

34(4), 69(5),55(7), 74(13)

Белемне үстерү һәм ныгыту.


Тәрҗемә итә белү.

Фразеол. әйтелмәсе белән 3 җөмлә язып килергә.

3.10
15

Тартым кушымчалары –бәйләгеч кушымчалары.

1

Кабатлау-ныгыту дәресе.

54(3), 56(3,4,6)

Кушымча-ларны күрә белү.

Кушымчалар-ны истә калдыру

2 исемне тартым кушымча-ларны ярдәмендә төрләндерергә.

6.10
16

Саннарны сүзләр белән язу.


1

Кабатлау-ныгыту дәресе.

43(12), 51(7), 64(4).

Мөст. сүз төркемнәре турында белемне үстерү.

Саннарның язылышы

Сан турында кагыйдә-ләрне кабатларга.

13.10
17

Боерык фигыль.

1

Кабатлау дәресе.

39(12),65(5)


Белемне гомумиләш-терү дәресе.

Җөмлә төзи белү.

Боерык фигыль кертеп 5 җөмлә язып килергә.

15.10
18

Сүзлек диктанты.


1.

Контроль дәрес.

Өстәмә материал.

Сүзләрне ишетеп яза белү.

Өйрәнелгән сүзләрне белү.

Кагыйдәләрне кабатларга.

8.10
19

Хаталар өстендә эш


1

Кабатлау дәресе.

Алдагы дәрестә язылган материал.

Сүзлек белән эшли белү.

Сүзләрнең язылышын истә калдыру.

Бәйләгеч сүз төркемнәре турында кагыйдәне кабатларга.

10.10
20

Бәйлекләр.

1.

Яңа теманы аңлату дәресе.

55(7),69(4), 74(10)

Бәйлекләрне җөмләләрдә күрә белү.

Истә калдыру

Бәйлекләр кергән 5 җөмлә язып килергә.

20.10
21

Грамматик күнегүләр. Килешләрне кабатлау

1

Кабатла-ныгыту дәресе.

55(6),61(3,11)

Мөст. рәвештә эшли белү.

Күнегүләр эшләү

Кагыйдәләрне кабатлап килергә.

17.10
22

Диктант


1

Контроль дәрес.

Өстәмә материал.

Текстны ишетеп яза белү.

Белемне тикшерү.

Үткәнне кабатларга.

22.10
23

Хаталар өстендә эш


1

Кабатлау дәресе.

Алдгы дәрестә язылган эшләр.

Хаталарны аңлата белү.

Кагыйдәләрне куллана белү.

2 сорау,2 хикәя, 2 өндәү җөмлә язып килергә.
24.10
24

Җөмләләрнең төрләре.

1

Үткәнне ныгыту

дәресе.

35(8), 37(диалог).

Белем күнек-мәләрен камил-ләштерү.

Сорау кую төрләре

Омонимнар, синонимнар турында кагыйдәне искә төшерергә.

27.10
25

26

Омонимнар. АнтонимнарII чирек.

2

Үткәнне ныгыту дәресләре

86(5),101(5)

Белем күнекмә-ләрен үстерү.

Күнегүләр эшләү

Үткәнне кабатларга.

29.10

31.10.
27.

Үткәнне искә төшерү.

1

Кабатлау дәресе.Белем күнекмәлә-рен ныгыту.

Үткәнне кабатлау.

5шәр мисал язып килергә: исем,сыйфатфигыль.

12.11
28.

Мөстәкыйль сүз төркеме -сыйфат.

1

Яңа теманы аңлату дәресе.


Белем күнекмә-ләрен үстерү.

Мөст. сүз төркемнәре турында белемне үстерү.

Сыйфат кергән 5 җөмлә язып килергә.

14.11
29.

Сүзлек диктанты.

1

Контроль дәрес

Өстәмә материал.Сүзләрне дөрес яза белү.

Белемне тикшерү.


17.11
30.

Хаталар өстендә эш.

1

Кабатлау-ныгыту дәресе.

Алдагы дәрестә язылган эшләр.

Хаталарны аңлата белү.

Белемне үстерү һәм ныгыту.


19.11
31.


Инфинитив-фигыльнең затланышсыз формасы(бәйлә-геч кушымчасы)

1

Яңа материалны өйрәнү дәресе.

62б.

Фигыльнең затланышсыз формаларын белү.

Бәйләгеч кушымчалары турында белемне өстәү.

Инфинитив кертеп 5 җөмлә язып килергә.

14.11
32.

Инфинитивның юклык формасы-модальлек кушымчасы.

1

Яңа материалны өйрәнү дәресе.

74б.(2,5)

Фигыльнең затланышсыз формалары белән танышу.

Модальлек кушымчалары турында белемне үстерү.

Фигыль турында кагыйдә-ләрне кабатларга.

21.11
33.

Фигыль юнәлешләре (модальлек кушымчалары).

1

Яңа материалны өйрәнү дәресе.


Фигыльнең юнәлешләре белән танышу.

Модальлек кушымчадары турында белемне үстерү.

Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре турында кагыйдә-ләрне кабатларга.

24.11
34.

Фигыль төп юнәлеш формасында-җөмләнең баш кисәге –хәбәр.

1

Кабатлау-ныгыту дәресе.


Җөмләнең баш кисәкләре турында белем.

Сүз төркемнәрен аера белү.

Кагыйдәне кабатларга.

26.11
35.

36.

Фигыль төшем юнәлеше формасында (модальлек кушымчасы).

2

Яңа теманы аңлату дәресләре

Сүзлекләр белән эш.

Мөст. сүз төркемнәрен таба белү.

Сүзнең кушымчала-рын аера белү.

Ф-нең юнәлеш формаларын кабатларга.


28.11

1.12
37.

38.

Фигыль йөкләтү юнәлеше формасында (модальлек кушымчасы).

2.

Яңа материалны өйрәнү дәресләре


Фигыльнең формалары белән танышу.

Сүзнең кушымча-ларын аера белү.

10 фигыль йөкләтү формасында.

3.12

5.12
39.40.

Фигыль уртаклык юнәлеше формасында (модальлек кушымчасы).

2

Яңа материалны өйрәнү дәресләре


Фигыльнең формалары белән танышу.

Сүзнең кушымча-ларын аера белү.

10 фигыль уртаклык юнәлешендә.

8.12

10.12
41.

42.

Үткән теманы ныгыту дәресләре.

2

Кабатлау дәресләре


Фигыльнең юнәлеш формалары.

Сүз төркемнәре турында белем.

3 шәр фигыль: йөкләтү, уртаклык, төп, төшем юнәлеш формаларында.

12.12

.12
43.

Диктант.

1

Контроль

дәрес.

Өстәмә материал.

Текстны тыңлап,яза белү.

Белемне тикшерү.

Кабатларга.

.12
44.

Хаталар өстендә эш.

1.

Кабатлау дәресе.

Алдагы дәрестә язылган эшләр.

Хаталарны аңлата белү.

Белемне үстерү һәм ныгыту.

Бәйләгеч сүз төркемнәре турында кабатлап килергә.

.12
45.

46


Бәйләгеч сүз төркеме- теркәгеч.

2

Яңа теманы аңлату дәресе.

Өстәмә материал.

Бәйләгеч сүз төркемнәрен белү.

Сүз төркемнәре турында белемне үстерү.

Бәйләгеч сүз төркемнәре турында кагыйдәне кабатларга.

.12

.12
47.

48

Бәйләгеч сүз төркеме- бәйлек сүзләр.

2

Яңа теманы аңлату дәресләре
Бәйләгеч сүз төркемнәренкүрә белү

Бәөләгеч сүз төркемнәре турында белемне үстерү.

Кагыдәләрне кабатларга.

.12.12

III чирек.

49

Аваз ияртемнәре.

1

Яңа теманы өйрәнү дәресе.

Өстәмә материал.

Аваз ияртемнәре турында белем.

Сүз төркемнәре турында белемне үстерү һәм ныгыту.


Сүз төркемнәре турында кабатларга.

50.

Җөмләнең баш кисәкләре.

1

Белемне ныгыту дәресе.

104б.3 к.

Җөмләнең баш кисәкләре турында белем.

Җөмләнең баш кисәкләрен таба һәм күрсәтә белү.
Сорауларны искә төшерү.

51.

Җөмләнең иярчен кисәге- аергыч.

1

Үткәнне кабатлау дәресе.

Т а б и

105, 104б.2к., 105(Сез беләсезме?)

г а т ь н е

Җөмләнең иярчен кисәкләре турында белем.

Җөмләнең баш һәм ярчен кисәкләрен аера белү.
саклау.

Җөмләнең иярчен кисәкләре турында кагыйдәләр-не кабатларга.

52.

Җөмләнең иярчен кисәге- тәмамлык.

1

Белемне ныгыту дәресе.

129(кагыйдә),131(4),

Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен турында белем.

Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен схема рәвешендә күрсәтә белү.

Тәмамлык кергән 5 җөмлә язып килергә.

53.

Җөмләнең иярчен кисәге- тәмамлык.

1

Үткәнне ныгыту дәресе.

129кагыйдә,

133(3),130(6)Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре турында белем.

Җөмләдә баш һәм иярчен кисәкләрен схема рәвешендә күрсәтә белү.

,,Табигатьне саклау.”темасына 5 җөмлә язып килергә.

54.

Җөмләнең иярчен кисәге- хәл.

1

Яңа теманы аңлату дәресе.

129(1),132(1).

Җөмләләр

нең иярчен кисәге-хәл төрләре турында белем.

Хәлләрнең төрләрен аера белү.

Җөмләләр

нең баш һәм иярчен кисәкләре турында кыгыйдәләрне кабатларга.

55.

56

Җөмләнең иярчен кисәге-вакыт хәле.

2

Яңа теманы аңлату дәресе.

114(3),115(1)

Җөмләнең иярчен кисәге-вакыт хәле турында белем.

Хәлләрнең төрләрен аера белү.

Вакыт хәле кергән 5 шәр җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен күрсәтергә.

56.

Изложение.

1

Мөст. рәвештә эшли белү дәресе.

Өстәмә материал.

Җөмләләр

нең төрләре турында белем.

Җөмләне төзи белү.

Үткәнне кабатларга.

57.

Хаталар өстендә эш.

1

Үткәнне кабатлау дәресе.

Алдагы дәрестә язылган эшләр.

Җөмләләр

нең төрләре.

Хаталарны аңлата белү.

3 җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен күрсәтергә.

58.

59

Җөмләнең иярчен кисәге- урын хәле.

2

Яңа теманы аңлату дәресе.

120(2), өстәмә материал.

138б.

Җөмләнең төрләре.

Җөмләнең баш кисәкләре һәм иярчен кисәкләрен таба белү.

Урын хәле кергән 3 җөмлә төзеп язып килергә.

60.61.

Җөмләнең иярчен кисәге- сәбәп хәле.

2

Яңа теманы аңлату дәресе.

148-150б.б.

Җөмләнең иярчен кисәкләре.

Җөмләнең иярчен кисәкләрен аера белү.

Сәбәп хәле кергән 3 җөмлә язып килергә.

62.

63.

Җөмләнең иярчен кисәге- максат хәле.

2

Яңа теманы аңлату дәресе.
151б-157б.Р әс м и


Җөмләнең иярчен кисәкләре.

Җөмләнең иярчен кисәкләрен аера белү.
сө й л ә м.

Максат хәле кергән 3 җөмлә язып килергә.

64.

65.

Җөмләнең иярчен кисәге- рәвеш хәле.

2

Яңа теманы аңлату дәресе.

158-162

битләр.

Җөмләнең иярчен кисәкләре турында белем.

Җөмләнең

иярчен кисәкләре турында белемне үстерү.

Рәвеш хәле кергән 5 җөмлә язып килергә.

66

67.

Җөмләнең иярчен кисәкләре – вакыт, урын сәбәп, максат хәлләре.

2

Яңа теманы аңлату дәресе.

162-164

битләр.

Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре турында белем.

Җөмләләрнең иярчен кисәкләре турында белемне үстерү.

Вакыт, урын, сәбәп, максат хәлләре кергән 2 шәр җөмлә язып килергә.

68.

Мөстәкыкыйль эш.

1

Контроль

дәрес.

Өстәмә материал.

Мөст. рәвештә эшли белү.

Белемне тикшерү.

Үткәнне кабатларга.

69.

Мөстәкыйль эшне анализлау.

1

Кабатлау дәресе.

Алдагы дәрестә эшләнгән эшләр.

Хаталарны аңлата белү.

Белемне үстерү һәм ныгыту.

Диктантка әзерләнергә.

70.

Диктант.

1

Контроль дәрес.

Өстәмә материал.

Текстны ишетеп яза белү.

Белемне тикшерү.

Үткәнне кабатларга.

71.

Хаталар өстендә эш.

1

Кабатлау дәресе.

Алдагы дәрестә эшләнгән эшләр.

Хаталарны аңлата белү.

Белемне үстерү һәм ныгыту.

Иярчен кисәкләре турында кагыйдәне кабатларга.72

73.

Җөмләнең иярчен кисәге- күләм хәле.

2

Яңа теманы аңлату дәресе.

162 -164 битләр.

Автобиогра-фиянең язу тәртибе белән танышу.

Иярчен кисәкләре турында белемне үстерү.

Күләм хәле кергән 3 җөмлә язып килергә.


74.

75.

Җөмләнең иярчен кисәкләре-шарт хәле һәм кире хәл.

2

Яңа теманы аңлату дәресе.

165-170 битләр.

Актны язуның тәртибе белән танышу.

Хәлләрнең төрләрен аера белү.

Шарт хәле һәм кире хәл кергтеп, 2 шәр җөмлә язып килергә.

76.

77.


Җөмләнең иярчен кисәге-хәлнең төрләрен кабатлау .

2

Кабатлау дәресе.

158-170

битләр.

Җөмләне баш һәм иярчен кисәкләре турында белем.

Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен дөрес күрсәтә белү.

5 җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен күрсәтергә.

78.79.

Аныклагыч.

2

Яңа теманы аңлату дәресе.

171-172 битләр.

Аныклагыч белән танышу.

Аныклагычны таба белү.

Аныклагыч кергән, 5 җөмлә язып килергә.

80.

Беркетмә төзеп язу.

1

Яңа теманы аңлату дәресе.

159бит.

Беркетмә язу тәртибе белән танышу.

Җөмләдә сүзләрне дөрес тәртипкә куя белү.

Эшне дәвамларга.

81.

Ышаныч язуы төзеп язу.

1

Яңа теманы аңлату дәресе.

161 бит.

Ышаныч язуы тәртибе белән танышу.

Ышаныч язуын дөрес итеп язарга өйрәнү.


Эшне дәвамларга.

82.

Афтобиография

не төзеп язу.

1

Яңа теманы аңлату дәресе.

163 бит.

Автобиогра-фияне язу тәртибе белән танышу.

Автобиогра-фияне дөрес итеп төзергә өйрәнү.

Эшне дәвамларга.

83.

Аңлатма язуы һәм белдерү төзеп язу.

1.

Яңа теманы аңлату дәресе.

173-175

битләр.

Аңлатма язуы һәм белдерү язу тәртипләре белән танышу.

Аңлатма язуын дөрес итеп төзергә өйрәнү.

Эшне дәвамларга.

84.

Акт төзеп язу.

1

Яңа теманы аңлату дәресе.

168 бит.

Акт язу тәртибе белән танышу.

Актны дөрес итеп төзергә өйрәнү.

Сүзлек диктантына әзерләнергә.

85.

Сүзлек диктанты.

1

Белемне тикшерү дәресе.

Тема буенча сүзләр.

Мөст. рәвештә эшли белү.

Сүзләрне дөрес итеп язу.

Үткәнне кабатларга.

86.

Хаталар өстендә эш.


Үткәнне кабатлау дәресе.

Алдагы дәрестә язылган эшләр.

Мөст. рәвештә эшли белү..

Хаталарны аңлата белү.


87.

Аныклагыч.

1

Яңа теманы аңлату дәресе.

171-173 битләр.

Аныклагыч белән танышу.

Хәзерге әдәби теле336

171 биттә кагыйдәне кабатларга.

88.

Җөмләнең модаль кисәкләре-эндәш сүзләр һәм кереш сүзләр.

1

Яңа материалны аңлату дәресе.

Өстәмә материал.
Татарстан

Эндәш һәм кереш сүзләрне күрә белү.
__

Хәзерге әдәби теле-338-339
сәнәгать

Эндәш һәм кереш сүзләрне кертеп 2 шәр җөмлә язып килергә.үзәге.

89.

Бер составлы исем җөмләләр. Атау җөмләләр.

1

Яңа теманы аңлату дәресе.

185 бит.

Җөмләләр-

нең төрләрен аера белү.

Хәзерге әдәби теле-355,357

5 атау җөмлә язып килергә.

90.

Бер составлы исем җөмләләр – сүз җөмлә.

1

Яңа теманы аңлату дәресе.

189-192 битләр.

Җөмләләр-нең төрләрен аера белү.

Бер составлы җөмләләрнең төрләрен аера белү.

Кагыйдәне кабатларга.

91.

Бер составлы- фигыль җөмләләр.

1.

Яңа материалны өйрәнү дәресе.

Өстәмә материал.

Җөмләләр-

нең төрләрен аера белү.

Фигыль җөмләләрне төзи белү.

Кагыйдәләрне кабатларга.

92.

93.

Бер составлы фигыль җөмләләр- билгеле үтәүчеле җөмләләр.

2

Яңа теманы өйрәнү дәресе.

Хәз.әд.-356 б.

Җөмләләр-нең төрләрен аера белү.

Бер составлы җөмләләрне төзи белү.

Кагыйдәләрне кабатларга.

94.

Мөстәкыйль эш.

1

Контроль дәрес.

Өстәмә материал.

Мөст. рәвештә эшли белү.

Белемне тикшерү.

Кагыйдәләрне кабатларга.

95.

Хаталар өстендә эш.

1

Кабатлау дәресе.

Алдагы дәрестә эшләнгән эш.


Хаталарны аңлата белү.

Үткәнне кабатлау.

Кагыйдәләрне кабатларга.

96.

97.

Бер составлы фигыль җөмләләр-билгесез үтәүчеле җөмләләр.

2

Яңа теманы аңлату дәресе.

Хәз.-357б.

Җөмләләр-нең төрләрен аера белү.

Бер составлы җөмләләрне төзи белү.

Кагыйдәләрне кабатларга.

98

Изложение.

1

Контроль дәрес.

Өстәмә бирем.

Текстны тыңлап, яза белү

Җөмләдәге сүзләрне дөрес яза белү.

Кагыйдәләр-не кабатларга.

99.

Хаталар өстендә эш.

1

Кабатлау дәресе.

Алдагы дәрестә язылган эш.

Белемне үстерү һәм ныгыту.

Хаталарны аңлата белү.

Кагыйдәләрне кабатларга.

100

Тулы һәм ким җөмләләр.

1.

Үткәнне кабатлау дәресе.

194-197 битләр.

Белемне үстерү һәм ныгыту.

Җөмләләрнең төрләрен аера белү.

Кагыйдәләрне кабатларга.

101

Җыйнак һәм җәенке җөмләләр.

1.

Үткәнне кабатлау дәресе.

198-199 битләр.

Белемне үстерү һәм ныгыту.

Җөмләләрнең төрләрен аера белү.

Кагыйдәләрне кабатларга.

102

Сүз тәртибе.

1.

Үткәнне кабатлау дәресе.

201-203 битләр.

Белемне үстерү һәм ныгыту.

Җөмләдә сүз тәртибен белү.

Кагыйдәләрне кабатларга.

103

Туры сөйләм.

1.

Үткәнне кабатлау дәресе.

206-208 битләр.

Белемне үстерү һәм ныгыту.

Сөйләмнең төрләрен аера белү.

Кагыйдәләрне кабатларга.

104

Туры сөйләм янында тыныш билгеләре.

1.

Үткәнне кабатлау дәресе.

208-209 битләр.

Белемне үстерү һәм ныгыту.

Тыныш билгеләрен дөрес итеп кую.

Кагыйдәләрне кабатларга.

105

Үткәнне кабатлау.

1.

Кабатлау дәресе.

211-216 битләр.

Белемне үстерү һәм ныгыту.

Ел эчендә алган белемне искә төшерү.


Свежие документы:  Активные методы обучения как инструмент языкового образования школьников
скачать материал

Хочешь больше полезных материалов? Поделись ссылкой, помоги проекту расти!


Ещё документы из категории Разное: