Внеклассное мероприятие по химии для учащихся 8 класса по теме «Путешествие в страну Химия»


Відомості про автора: Олена Миколаївна Мильникова заступник директора з НВР, учитель хімії вищої категорії Комсомольської ЗОШ IIII ступенів №1 Старобешівської районної ради Донецької області.

Домашня адреса – 87250, вул.Леніна, 17/4, м.Комсомольське, Старобешівський район, Донецька область.

Контактний телефон0951398191

email elena[email protected]


Педагогічний проект

Назва проекту. Розробка позакласного заходу для учнів 8 класу

з теми «Подорож до країни Хімія»

Автор проекту.

Мильникова Олена Миколаївна – учитель хімії вищої категорії Комсомольської ЗОШ IIII ступенів №1 Старобешівської районної ради Донецької області.

Актуальність проекту.

Зміни, які сьогодні відбуваються в освіті, викликають необхідність в пошуку нових форм організації процесу навчання. Предмет хімія за допомогою різноманітних засобів навчання формує ключові компетентності учнів, які необхідні для соціалізації, творчої самореалізації особистості, розуміння природничо-наукової картини світу, вироблення екологічного стилю мислення і поведінки та виховання громадянина демократичного суспільства. Завдання вчителя хімії створити педагогічні умови для розвитку учнів, виробити у них уміння самостійно вчитися, критично мислити, компетентно обстоювати власні думки, творчо розвязувати завдання.

Знання основних класів неорганічних сполук являються базою для вивчення періодичного закону, усвідомлення періодичних змін властивостей сполук хімічних елементів, тому ця тема дуже важлива у курсі хімії 8 класу.

Якщо учні на достатньому рівні засвоять тему «Основні класи неорганічних речовин» — це буде шлях до подальшого успішного навчання. Тому виникла потреба в розробці проекту позакласного заходу «Подорож до країни Хімія». Даний проект – це практична реалізація цієї ідеї. Реалізація цього проекту створить умови для подальшого успішного навчання учнів.

Мета проекту.

 • підвищення рівня освіченості учнів,

 • розширення й поглиблення знань, умінь і навичок учнів з теми,

 • розширення кругозору, пошук нових знань, розвиток умінь самостійно здобувати знання,

 • розвиток творчих здібностей та формування навичок розумової діяльності учнів,

 • формування стійкої мотивації до вивчення хімії,

 • здійснення загального огляду знань учнів 8-х класів.

Завдання проекту.

 • визначити рівень хімічної грамотності учнів,

 • збільшити й поглибити знання учнів з хімії та поширити їх світогляд,

 • активізувати пізнавальну й розумову діяльність як умову реалізації компетентнісно — орієнтованого підходу.

Очікуваний результат.

Учні 8-х класів, які добре опанували питання теми «Основні класи неорганічних речовин». Учні, які здатні творчо мислити, приймати рішення , мати свою позицію, брати на себе відповідальність, адаптуватися до умов життя, розв’язувати гострі проблеми сьогодення, досягати життєвого успіху.

Тип проекту:

 1. За масштабом – монопроект,

 2. За кількістю учасників – колективний,

 3. За спрямуванням – освітній, виховний,

 4. За складністю – середньої складності,

 5. За рівнем – шкільний,

 6. За тривалістю – короткотривалий.

Учасники проекту: учні 8-х класів школи.

Термін реалізації проекту – місяць лютий

Етапи реалізації проекту

Етап

Дата

Зміст роботи

Очікуванні

результати

Організаційно-пошуковий

Грудень

1. Залучення учнів до проектної діяльності.

2. Визначення мети, завдань та етапів реалізації проекту.

3.Опрацювання літератури, необхідної для здійснення проекту.

Створення групи учасників проекту

Оформлення проекту

Теоретично-дослідницький

Грудень

1.Створення каталогу з даної проблеми.

2. Розробка сценарію позакласного заходу «Подорож до країни Хімія».

Набуття певних знань з даної теми

Практичний

Січень
1. Формування особистого досвіду щодо опанування навчальної теми «Основні класи неорганічних речовин».

2. Формування команд учнів для участі у заході.

3. Підготовка команд учнів до заходу (назва команди, емблема, привітання, теоретична підготовка).

4. Підготовка учнів, які будуть виконувати ролі.

5. Підготовка костюмів.

6. Підготовка з учнями групи-хіміків цікавих дослідів.

7. Підготовка газет, плакатів.

8. Формування журі.

Корекція знань, вмінь та навичок учнів з теми «Основні класи неорганічних речовин»

Набуття вмінь роботи в групах.

Якісна підготовка команд учнів.

Вивчення учнями своїх ролей.

Якісне відпрацювання хімічних дослідів.

Опрацювання сценарію заходу.

Практичний

Лютий

Практична реалізація проекту

здійснюється через проведення

позакласного заходу «Подорож до країни Хімія»

Підсумковий

Лютий

1.Аналіз реалізації проекту.Сценарій позакласного заходу «Подорож до країни Хімія».

Обладнання: газети на хімічну тематику, плакати з висловлюваннями про хімію, ящики з необхідними для проведення дослідів реактивами, маршрутні листи.

Подорож починається з вступної частини – слово вчителя, огляд команд, конкурс назв, форм, емблем, привітання, вручення маршрутних листів. Виконання завдань оцінюється в балах і оформляється в маршрутних листах. Підсумки підбиваються після того, як остання делегація закінчить відповідь. Журі підраховує отримані бали, називає команду-переможницю, нагороджує її, відзначає кращих гравців почесними грамотами. За підсумками огляду знань учні випускають газету.

А зараз ми почнемо з історії.

Учень 1. Наука про речовини та їх перетворення зародилася в Єгипті. На думку видатного історика хімії, французького вченого Бертло, назва «хімія» походить від слова «Хемі» або «Хума», яким стародавні єгиптяни називали свою країну, а також нільський чорнозем. Звідси «хімія» — чорне, як земля, «єгипетське мистецтво», що має справу з різними мінералами, металами та іншими продуктами земних надр. Такі галузі виробництва, як металургія, гончарство, склодувна справа, фарбування і парфумерія досягли в Єгипті значного розвитку.

Учень 2. У Європу знання з хімії потрапили частково через Візантію, а пізніше через Іспанію після завоювання її арабами в 711 р. Уперше з хімією араби ознайомилися досить незвичним чином. У 673 р. кораблі арабського флоту підійшли до берегів Візантії. Греки-візантійці підпустили противника на близьку відстань і почали викидати в море з довгих мідних труб, прилаштованих до носових частин суден, вапно, змочене нафтою. Як тільки ця суміш торкалася води, море «займалося». У цьому пекельному вогні ворожий флот повністю згорів.

У 941 р. під мурами Царгорода візантійці спалили «грецьким вогнем» флот князя Ігора, який налічував 1000 лодій.

Учень-хімік. Зараз ми покажемо вам дослід «Хімічний вулкан». Досить часто можна почути «диму без вогню не буває». А чи вдале це прислів’я? Хіміки знають, що це не так (показує дослід «Хімічний вулкан»)

Учень 3. У VII ст.. кочові племена арабів у результаті загарбницьких війн заволоділи Александрією. Там вони розшифрували і прочитали єгипетські та грецькі книжки. До назви «таємничого мистецтва» араби додали префікс –ал і вийшло слово «алхімія». Алхіміки середньовіччя витратили чимало зусиль на марні пошуки трьох таємничих речовин. Одна з них – філософський камінь – могла не тільки перетворювати срібло, ртуть, свинець та інші метали в золото, а й лікувати всі хвороби, діда перетворити в юнака і навіть зробити людину безсмертною. Друга речовина перетворила б неблагородні метали в срібло. Третьою речовиною, яку хотіли відшукати алхіміки, мав бути універсальний розчинник, який розчиняв би всі без винятку речовини.

Учень-хімік показує дослід «Золото з води».

Учень 4. Докорінна перебудова алхімії відбулася в першій половині XVI ст. Основними реформаторами алхімії виступали Парацельс і Агрікола. Парацельс був лікарем і вважав, що все живе складається з трьох основ: тіла, душі й духа. Він запропонував нові методи лікування на основі мінеральних сполук. Агрікола працював у галузі гірничої справи й металургії. Його книжка 200 років служила людству. До XVII ст.. практика настільки переросла теорію, що алхімічні уявлення застаріли. Першого нищівного удару алхімії завдав видатний англійський фізик і хімік Роберт Бойль.

Учень-хімік показує дослід «Фараонови змії»

Учень 5. Хімія як точна наука зародилася всередині XVIII – на початку XIX ст.. У цей час жили і працювали великі вчені: Михайло Васильович Ломоносов, Карл Антуан Лавуазьє, Жозеф Луї Пруст, Джон Дальтон, Дезі, Майкл Фарадей та ін.. Ними було відкрито і сформульовано багато законів хімії. Одночасно було докорінно змінено всі основні поняття хімії, закладені основи сучасної хімічної систематики. Розвинулося атомно-молекулярне вчення. По-різному склалися долі вчених, але їхні імена вписані золотими літерами в історію хімії.

Учень-хімік показує досліди «Кольорові вогні», «Колоїдний сад»

Учень 5. З тих пір минуло багато часу. І ось зараз команди учнів 8-х класів бажають довести усім, що хімія це велика наука. Вони будуть боротися за звання «Великі хіміки 8-х класів».

Але так просто ми їм не віддамо це звання. Це звання здобуде команда, яка здолає всі перешкоди на своєму шляху.

Ведучий. Наші спостерігачі теж готові. За вашою грою будуть спостерігати члени жюрі. Шлях до мети вам підкаже маршрутних лист, у якому вказані всі перешкоди, які вам треба подолати. Кожний етап випробування оцінюватиметься за п’ятибальною системою нашим журі, до складу якого входять представники 11 класу. (Команди виконують завдання, уміщені на маршрутних листах.)

Зміст завдань

Завдання 1. Навести всі способи добування кисню. Використовуючи запропоновані реактиви, добути і зібрати кисень одним із цих способів. Довести, що цей газ – кисень.

Завдання 2. Довести за допомогою досліду, у яких пробірках містяться розчини:

А) хлоридної кислоти;

Б) натрій гідрокисиду;

В) натрій сульфату.

Ведучий. А зараз перерва. Свою роботу розпочинає хімічне кафе.

Бармен. У нашому кафе є великий асортимент соків. За вашим бажанням ми можемо з води добути молоко.

Дослід 1. Після зливання розчинів натрій сульфату та барій хлориду утворюється біла «рідина». Це хімічне молоко.

Дослід 2. Приготуємо смачний напій з води. Унаслідок зливання розчину натрій гідроксиду та фенолфталеїну утворюється малиновий розчин. Вам не подобається цей напій?! То я приготую мінеральну воду.

Дослід 3. У склянку з розчином натрій карбонату доливаємо розчин хлоридної кислоти – утворюється «газована вода».

Рецепти нових соків розробляють у шкільній хімічній лабораторії.

Дослід 4. А зараз я зварю вам яйце без вогню. До яйця без шкарлупи доливаємо кислоту. Яйце біліє.

Ведучий. Дякуєм за смачні страви і переходимо до конкурсу дегустаторів.

(Конкурс для глядачів)

Дегустатори – це люди, які повинні визначати якість продуктів.

Конкурс «Вгадай, що у чашці»

 1. Тут лежить те, від чого тісто росте. (Сода.)

 2. Цим люблять ласувати коти. (Валерянка.)

 3. Без цього не звариш ні борщу, ні каші. (Вода.)

 4. Чим більша твоя вага, тим менше потрібно цього їсти. (Печиво, крохмаль.)

 5. На полі вродився, на заводі зварився, у компоті опинився. Що це таке? (Цукор.)

Ведучий. Наші команди вже відпочили, тож продовжуємо боротьбу.

Завдання 3. Здійснити перетворення:

PP2O5H3PO4Ca3(PO4)2.

Розставити коефіцієнти, вказати типи хімічних реакцій

Завдання 4. Скласти формули сполук, до складу яких входить хімічний елемент: алюміній, карбон.

Ведучий. Наші команди пройшли всі етапи випробувань. Дамо їм час трішки перепочити, поки журі підбиває загальні підсумки.

Хімія – чарівний світ метаморфоз, тобто перетворень. Зараз ви зможете самі в цьому переконатися.

Учень-хімік показує досліди:

«Дим без вогню»

У перший вимитий циліндр наливають кілька крапель концентрованої HCl, а в другий – розчин аміаку. Обидва циліндри закривають кришками і ставлять один від одного на певній відстані. Перед дослідом показують, що циліндри порожні. Під час демонстрації циліндр з HCl (на стінках) перевертають догори дном і ставлять на кришку циліндра з NH3. Кришку прибирають. Утворюється білий дим.

«Зоряний дощ»

На аркуш паперу висипають, ретельно перемішуючи, по 3 ложечки KMnO4, вугільного порошку та порошку відновленого заліза. Отриману суміш висипають у залізний тигель, який закріплюють у кільці штативу і нагрівають полум’ям спиртівки. Починається реакція, і суміш викидається у вигляді іскор, що створює враження «зоряного дощу».

Заключна частина

Ведучий. А тепер хвилююча мить! Надаємо слово журі для оголошення результатів гри.

(Звучить музика, учень-суддя вручає переможцям медалі «Великий хімік».)

Ведучий.Подорож до країни Хімія закінчується. Але дружба між хіміками зміцнюватиметься з року в рік.

Команди співають гімн хіміків.

1.Я сегодня многое узнал,

Меня тоже покорило это диво.

Так давайте будем изучать

Химию – ведь это так красиво.

Припев:

И тогда наверняка я и все мои друзья

Синтезируем из брома шоколадку,

Апельсины и «Тархун»,

И жвачку «Бубль-гум»,

Будет всем тогда нам очень, очень сладко.

2. Химия – красивейший предмет.

Красочный, до умопомраченья.

Изучает свойства всех веществ,

Получение, строенье и значенье.

8


Свежие документы:  Конспект урока для 8 класса "Вода в природе. Состав, свойства и применение воды"

скачать материал

Хочешь больше полезных материалов? Поделись ссылкой, помоги проекту расти!


Ещё документы из категории Химия: